“Kinderen die sporten zijn vrolijker, gezonder en kunnen beter met anderen overweg dan kinderen die weinig of niet sporten”

Het SportSkillz-pakket

Het SportSkillz-pakket bestaat uit verschillende onderdelen die zo zijn samengesteld dat de kinderen, ouders, leerkrachten en mogelijk ook de sportclubs in de omgeving erin worden meegenomen. Door deze brede aanpak zullen de losse onderdelen elkaar versterken en voor een groter effect zorgen. Hierdoor is er meer kans dat kinderen hun beweeggedrag duurzaam veranderen.

Het pakket van SportSkillz is ontwikkeld voor groep 4 tot en met groep 8 en bestaat uit:

  • zes spetterende sportlessen met uitdagende materialen waarin alle grondvormen van bewegen (aan de hand van de Schijf van 10! van het Athletic Skills Model) worden gedaan;
  • één les in de klas waarin kinderen leren welke sporten er zijn en bij ze kunnen passen;
  • een sportdiploma voor alle kinderen;
  • een informatiebrief voor ouders over het belang van bewegen en sporten en informatie over financiële ondersteuning voor gezinnen met een laag inkomen;
  • handvatten voor leerkrachten om kinderen ook in de klas of op het schoolplein veelzijdig te laten bewegen;
  • mogelijk een (mini)cursus Athletic Skills (veelzijdig bewegen) voor sportclubs of leerkrachten.

De sportlessen

De sportlessen worden vormgegeven aan de hand van de Schijf van 10! van het Athletic Skills Model (ASM). Binnen het ASM worden tien grondvormen van bewegen onderscheiden waaronder rennen, springen, balanceren, stoeien en gooien. Al deze beweegvormen zijn erg belangrijk voor een gezonde (motorische) ontwikkeling. In de lessen komen al deze beweegvormen uiteraard terug. Hierbij wordt gebruik gemaakt van speciale materialen zoals Blazepods (reactielichten) die voor extra plezier zorgen. Door middel van ‘challenges’ worden kinderen uitgedaagd om ook buiten de les uitdagende beweegvormen te oefenen.
Als kinderen in de sportlessen plezier ervaren, zullen ze eerder ook na school gaan bewegen.

De lessen worden afgestemd op de lichamelijke ontwikkeling en sociaal-emotionele ontwikkeling van de kinderen. Daarbij houden we ook rekening met zogenaamde sensitieve periodes. Dit zijn leeftijdsfases waarin bepaalde eigenschappen zich makkelijker ontwikkelen. Zo verbeteren kinderen tussen hun zevende en tiende levensjaar sneller hun reactievermogen en is het verbeteren van de balans het meest effectief bij kinderen van negen tot dertien jaar.

In de lessen is er volop aandacht voor samenwerken, respect voor elkaar hebben en op een goede manier winnen én verliezen. Daarnaast wordt een groeimindset gestimuleerd. Bij een groeimindset ligt de focus niet op winnen of iets ‘goed’ kunnen maar op ontwikkelen en leren.

Veel topsporters hebben in hun jeugd een brede beweegbasis opgebouwd. Zo was Primoz Roglic (topwielrenner) bij de junioren een schansspringer op wereldniveau en was voetbalster Jackie Groenen als judoka derde van Europa. Zlatan Ibrahimovic geeft aan dat hij zijn behendigheid als voetballer dankt aan zijn achtergrond in taekwondo.

Dit programma draagt door het toepassen van de Schijf van 10! bij aan het bouwen van een brede beweegbasis waar kinderen ook in hun eigen sport van profiteren.

Les in de klas

Veel kinderen doen een sport omdat een vriendje of vriendinnetje het ook doet, ondanks dat dit soms een sport is die ze eigenlijk niet zo leuk vinden. Dat maakt de kans op stoppen veel groter en dat is zonde. Kinderen die een sport doen die ze leuk vinden en écht bij ze past, blijven namelijk veel langer sporten.

Na de zes sportlessen gaan we in iedere klas langs. In de klas leren de kinderen aan de hand van een interactieve en informatieve quiz welke sporten er bestaan, het belang van (veelzijdig) bewegen en gaan de kinderen nadenken over welke beweegvormen ze eigenlijk het leukste vinden en welke sporten daarbij passen. Ook wordt aan de leerkrachten en kinderen laten zien hoe ze gemakkelijk kunnen vinden waar deze sporten in de buurt worden aangeboden.

Het sportdiploma

In de klas krijgen alle kinderen een sportdiploma met zijn of haar naam erop uitgereikt. Op de achterkant van dit diploma zijn de belangrijkste vormen van bewegen (de Schijf van 10!) terug te vinden. Ieder kind geeft hierop aan welke beweegvormen hij of zij het leukste vindt en wat zijn of haar ‘beste’ beweegvorm is. Daardoor wordt het diploma nog persoonlijker en stimuleert het tot nadenken over sportvoorkeur. Ook geeft het voor de ouders en kinderen aanleiding om hier met elkaar over te praten.

Informatiebrief voor ouders

Ook de ouders worden bij het programma betrokken. Zij ontvangen een brief waar het belang van sporten wordt uitgelegd. Niet alle ouders hebben de financiële middelen om hun kind te laten sporten. Gelukkig ondersteunen gemeenten gezinnen met een lager inkomen door middel van bijvoorbeeld het Jeugdfonds Sport. In de brief wordt uitgelegd hoe hiervan gebruik gemaakt kan worden. Omdat deze regelingen per gemeente verschillen, wordt de brief op maat gemaakt zodat deze aansluit bij de betreffende school. De drempel om financiële ondersteuning aan te vragen wordt hiermee zo laag mogelijk gemaakt. De brief wordt zowel op papier als digitaal aan de ouders verzonden.

Handvatten voor veelzijdig bewegen

Ook krijgen de juffen en meesters handvatten hoe ze ook in de klas en op het schoolplein veelzijdig kunnen bewegen. Ze leren hoe ze met verschillende spelletjes de Schijf van 10! ook tijdens school kunnen toepassen. Hierdoor bewegen kinderen meer en veelzijdiger en zullen ze zich beter ontwikkelen.

Scholengroepen en gemeenten kunnen er ook voor kiezen om een SportSkillz-dag te organiseren of SportSkillz een onderdeel van een studiedag te maken. Tijdens deze dag leren leerkrachten meer over het belang van veelzijdig bewegen, meer manieren hoe ze dit kunnen toepassen en daarnaast hoe ze kinderen richting sportclubs kunnen begeleiden.

Eventueel: Athletic Skills voor sportclubs

Wanneer er meer scholen van een scholengroep of gemeente deelnemen, zijn er extra mogelijkheden die de impact van SportSkillz verder kunnen vergroten. Zo kan er worden gekozen om een minicursus over het Athletic Skills Model voor sportclubs op te zetten. Deze cursus leert de sportclubs over het belang van veelzijdig opleiden en de effecten die dit oplevert. Zo blijven mensen die veelzijdig sporten langer gemotiveerd, hebben ze minder blessures en worden ze uiteindelijk betere sporters waardoor er meer kans is dat ze zich ontwikkelen tot topsporters.