“Kinderen die sporten zijn vrolijker, gezonder en kunnen beter met anderen overweg dan kinderen die weinig of niet sporten”

Onze visie: Alle kinderen met plezier in beweging zetten!

Kinderen die lid zijn van een sportclub en regelmatig sporten zijn vrolijker, gezonder en kunnen beter met andere kinderen overweg dan kinderen die weinig of niet sporten (Moeijes, 2019). Ongeacht welke sport ze doen. Het blijkt bijvoorbeeld niet uit te maken of het een teamsport of individuele sport is. Daarom is het vooral belangrijk dát kinderen sporten en een sport kiezen die ze met plezier (blijven) doen.

Vroeger speelden kinderen veel meer buiten. Tegenwoordig speelt maar liefst 28% van de kinderen nooit of slechts één keer per week buiten (Jantje Beton, 2018). Daardoor missen kinderen de ‘beweegervaring’ die ze eerder met buitenspelen vanzelf opdeden. Uit onderzoek blijkt dan ook dat kinderen in de afgelopen jaren steeds minder goed zijn gaan bewegen. Zo kunnen kinderen minder goed balanceren, touwzwaaien, mikken, gooien en vangen (Inspectie van het Onderwijs, 2018). Sporten is daarom in deze tijd, waarin kinderen minder uit zichzelf bewegen, nóg belangrijker geworden. Helaas zijn er nog te veel kinderen die niet aan sport doen. Zij lopen een steeds grotere beweegachterstand op en daardoor is de kans groot dat ze ook op latere leeftijd inactief blijven met alle (ongezonde) consequenties tot gevolg.

Ons doel is om zo veel mogelijk kinderen (duurzaam) in beweging te zetten.

Lees meer over onze visie en missie

Doelen van SportSkillz

Met het programma van SportSkillz worden kinderen in beweging gezet aan de hand van drie doelstellingen.
Wij willen kinderen:

  1. met plezier laten bewegen;
  2. betere bewegers maken door ze veelzijdig te laten bewegen;
  3. bewuster maken van welke sporten en beweegvormen ze leuk vinden.

Om dit te bereiken hebben we een pakket ontwikkeld waarmee we kinderen veelzijdig laten bewegen maar ze tegelijkertijd ook laten nadenken over welke sporten ze eigenlijk écht leuk vinden om te doen.

Het SportSkillz-pakket

Het pakket van SportSkillz is ontwikkeld voor groep 4 tot en met groep 8 en bestaat uit:

  • zes spetterende sportlessen met uitdagende materialen waarin alle grondvormen van bewegen (aan de hand van de Schijf van 10! van het Athletic Skills Model) worden gedaan;
  • één les in de klas waarin kinderen leren welke sporten er zijn en bij ze kunnen passen;
  • een sportdiploma voor alle kinderen;
  • een informatiebrief voor ouders over het belang van bewegen en sporten en informatie over financiële ondersteuning voor gezinnen met een laag inkomen;
  • handvatten voor leerkrachten om kinderen ook in de klas of op het schoolplein veelzijdig te laten bewegen;
  • mogelijk een (mini)cursus Athletic Skills (veelzijdig bewegen) voor sportclubs of leerkrachten.

Het SportSkillz-programma zet kinderen met plezier in beweging en laat kinderen, ouders en leerkrachten nadenken over sporten en bewegen. Meer kinderen kiezen hierdoor voor een sport die ze leuk vinden en bij ze past. Daardoor zullen kinderen eerder lid worden van een sportclub en vaker en langer blijven sporten.

Lees verder over het pakket

SportSkillz voor scholen, scholengroepen en gemeenten

Wij zetten het programma op voor individuele scholen, scholengroepen en gemeenten. Afhankelijk van het aantal scholen en kinderen zijn er extra mogelijkheden die de impact verder kunnen vergroten. Denk hierbij aan opleiding van trainers van sportclubs in de gemeente zodat ook zij kinderen veelzijdiger gaan opleiden. Of een cursusdag voor alle leerkrachten van de scholengroep waarin verder wordt ingegaan op het begeleiden van kinderen richting een geschikte sportclub.

Voor scholen
Voor scholengroepen
Voor gemeenten